среда, 29.11.2023.
Канцеларија за јавне набавке 5 Извештаји 5 Извештаји Канцеларије за јавне набавке

Извештаји Канцеларије за јавне набавке

ГOДИШЊИ, ПОЛУГОДИШЊИ И КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ О ДОДЕЉЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ