недеља, 03.03.2024.

Вести

Отежан рад Портала јавних набавки

Отежан рад Портала јавних набавки

Обавештавамо вас да је 27. фебруара 2024. године дошло до отежаног рада Портала јавних набавки. У току је рад на отклањању уоченог проблема. Обавестићемо вас благовремено о предузетим...

opširnije
НОВИ ТЕРМИН – Вебинар за наручиоце на тему „Објављивање података о уговорима на Порталу јавних набавки“

НОВИ ТЕРМИН – Вебинар за наручиоце на тему „Објављивање података о уговорима на Порталу јавних набавки“

Због великог интересовања, Канцеларија за јавне набавке, у сарадњи са Националном алијансом  за локални економски развој – НАЛЕД, вас позива да присуствујете другом бесплатном вебинару за наручиоце...

opširnije
Вебинар за наручиоце на тему „Објављивање података о уговорима на Порталу јавних набавки“

Вебинар за наручиоце на тему „Објављивање података о уговорима на Порталу јавних набавки“

Вебинар за наручиоце на тему „Објављивање података о уговорима на Порталу јавних набавки“ Канцеларија за јавне набавке, у сарадњи са Националном алијансом  за локални економски развој – НАЛЕД, вас...

opširnije
Јавни позив за учешће у јавној расправи о Предлогу програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024-2028. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Предлогу програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024-2028. године

Канцеларија за јавне набавке обавештава јавност да ће у периоду од 25. јануара до 15. фебруара 2024. године спровести јавну расправу о Предлогу програма развоја јавних набавки у Републици Србији за...

opširnije
Објављени нови подзаконски акти

Објављени нови подзаконски акти

Дана 22. децембра 2023. године, у Службеном гласнику РС број 115/2023, објављени су нови подзаконски акти које је донела Канцеларија за јавне набавке и то: Правилник о изменама Правилника о поступку...

opširnije
Од 1. јануара 2024. године обавеза објављивања података о уговорима и изменама уговора на Порталу јавних набавки

Од 1. јануара 2024. године обавеза објављивања података о уговорима и изменама уговора на Порталу јавних набавки

Чланом 152а Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23, у даљем тексту: Закон) прописана је обавеза за наручиоце да на Порталу јавних набавки објављују податке о уговорима и...

opširnije
Одржане две обуке за наручиоце и понуђаче на тему „Измене и допуне Закона о јавним набавкама, примена еколошких и социјалних елемената у поступцима јавних набавки, примена поступка партнерства за иновације и јачање интегритета, спречавање сукоба интереса и корупције у јавним набавкама“

Одржане две обуке за наручиоце и понуђаче на тему „Измене и допуне Закона о јавним набавкама, примена еколошких и социјалних елемената у поступцима јавних набавки, примена поступка партнерства за иновације и јачање интегритета, спречавање сукоба интереса и корупције у јавним набавкама“

Акционим планом за спровођење Програма развоја јавних набавки (2019-2023. године), у оквиру мере „Јачање административних капацитета и едукација“, предвиђене су активности организације обука на тему...

opširnije
Позив за учешће у јавним консултација о тексту Нацрта програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024-2028. године.

Позив за учешће у јавним консултација о тексту Нацрта програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024-2028. године.

Канцеларија за јавне набавке започела је процес израде текста Нацрта програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024-2028. године. На порталу еКонсултације започет је...

opširnije
Успешно завршене две обуке за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Успешно завршене две обуке за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Акционим планом за спровођење Програма развоја јавних набавки (2019-2013. године), у оквиру мере „Јачање институционалног оквира“ предвиђена је активност организације обука за припрему полагања...

opširnije
Одржане радионице на тему: „Усаглашавање ставова релевантних институција у систему јавних набавки“

Одржане радионице на тему: „Усаглашавање ставова релевантних институција у систему јавних набавки“

Акционим планом за спровођење Програма развоја јавних набавки (2019-2023. године), у оквиру мере „Јачање институционалног оквира“ предвиђена је активност организације радионица у циљу усаглашавања...

opširnije