петак, 21.06.2024.

Вести

Одржан вебинар за наручиоце и понуђаче на тему „Нова законска и подзаконска решења у области јавних набавки“

Одржан вебинар за наручиоце и понуђаче на тему „Нова законска и подзаконска решења у области јавних набавки“

Дана 18. и 19. јуна 2024. године, Канцеларија за јавне набавке је уз подршку Пројекта EU Public Finance – Management Facility који је финансиран од стране ЕУ, а имплементиран од стране УНДП, одржала...

opširnije
Одржанa радионицa на тему „Одговорност за прекршаје у вези са јавним набавкама“

Одржанa радионицa на тему „Одговорност за прекршаје у вези са јавним набавкама“

Канцеларија за јавне набавке, сходно законским овлашћењима, надлежна је да подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за прекршаје прописане Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“,...

opširnije
Одржан вебинар за наручиоце и понуђаче на тему „Нова законска и подзаконска решења у области јавних набавки“

Вебинар за наручиоце и понуђаче на тему „Нова законска и подзаконска решења у области јавних набавки“

Канцеларија за јавне набавке вас позива да присуствујете бесплатном вебинару за наручиоце и понуђаче на тему „Нова законска и подзаконска решења у области јавних набавки“, који ће се одржати дана...

opširnije
Одржанa радионицa за усаглашавање ставова у вези са применом Закона о јавним набавкама Канцеларијe за јавне набавке и Агенцијe за спречавање корупције

Одржанa радионицa за усаглашавање ставова у вези са применом Закона о јавним набавкама Канцеларијe за јавне набавке и Агенцијe за спречавање корупције

Канцеларија за јавне набавке и током 2024. године наставља са организацијом радионица на којима кључне институције у систему јавних набавки размењују искуства у вези са питањима која су од значаја...

opširnije
Одржан вебинар за наручиоце на тему „Евидентирање уговора о јавним набавкама у случајевима када је коришћена опција „паметне партије“ за закључење оквирног споразума“

Одржан вебинар за наручиоце на тему „Евидентирање уговора о јавним набавкама у случајевима када је коришћена опција „паметне партије“ за закључење оквирног споразума“

Од 1. јануара 2024. године у примени је Правилник о начину објављивања и врсти података о уговорима и изменама уговора које наручиоци објављују на Порталу јавних набавки („Службени гласник РС”, број...

opširnije
Отежан рад портала јавних набавки

Отежан рад портала јавних набавки

Обавештавамо вас да је 7. маја 2024. године дошло до отежаног рада Портала јавних набавки. У току је рад на отклањању уоченог проблема. Обавестићемо вас благовремено о предузетим...

opširnije
Објављени модели конкурсних документација за набавке услуга из члана 132. став 3. Закона о јавним набавкама

Објављени модели конкурсних документација за набавке услуга из члана 132. став 3. Закона о јавним набавкама

Чланом 132. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19 и 92/23, у даљем тексту: ЗЈН) прописано је да у случају доделе уговора о јавној набавци услуга развоја рачунарског...

opširnije
Успешно завршена обука за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Успешно завршена обука за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Канцеларија за јавне набавке је 2. и 3. априла 2024. године, у оквиру пројекта „Јавне набавке и добро управљање за већу конкурентност“ у организацији Националне алијансе за локални економски развој...

opširnije
Одржанa радионицa на тему: „Усаглашавање ставова кључних институција у систему јавних набавки“

Одржанa радионицa на тему: „Усаглашавање ставова кључних институција у систему јавних набавки“

Канцеларија за јавне набавке сваке године организује радионице на којима кључне институције у систему јавних набавки размењују искуства у вези са питањима која су од значаја за правилну примену...

opširnije