Вести

ОДРЖАН ВЕБИНАР НА ТЕМУ СИСТЕМА ДИНАМИЧНЕ НАБАВКЕ И ЕЛЕКТРОНСКИХ КАТАЛОГА

Канцеларија за јавне набавке је дана 6. и 7. октобра 2020. године, уз подршку Пројекта „ЕУ подршка даљем унапређењу система јавних набавки у Републици Србији“, одржала вебинар за наручиоце и...

Опширније...

ОБЈАВЉЕНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМУ Е-ПОНУДЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Обавештавају се сви учесници у поступцима јавних набавки да је Канцеларија за јавне набавке припремила Смернице за припрему конкурсне документације и припрему е-понуде на Порталу јавних набавки, а све у...

Опширније...

ОДРЖАН ВЕБИНАР НА ТЕМУ „КОРИШЋЕЊЕ НОВОГ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ“

Дана 30.7.2020. године, Канцеларија за јавне набавке у сарадњи са Привредном комором Србије, а уз подршку Пројекта „ЕУ подршка даљем унапређивању система јавних набавки у Србији“, одржала је вебинар на...

Опширније...

ВЕБИНАР НА ТЕМУ „КОРИШЋЕЊЕ НОВОГ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ“ ЗАКАЗАН ЗА 30. ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ

Канцеларија за јавне набавке у сарадњи са Привредном комором Србије, а уз подршку Пројекта ЕУ „Подршка даљем унапређивању система јавних набавку у Србији“, дана 30. јула 2020. године, организује вебинар...

Опширније...

УСКЛАЂИВАЊЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ СА ОДРЕДБАМА НОВОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Чланом 239. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: нови Закон) прописано је да ће се поступци јавних набавки који су започети пре...

Опширније...
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013