четвртак, 09.02.2023.

Портал јавних набавки

Службеник за јавне набавке

Стручна помоћ Канцеларије

ВЕСТИ

Отклоњене сметње у раду Портала јавних набавки

Отклоњене сметње у раду Портала јавних набавки

Обавештавамо вас да је Портал јавних набавки у функцији. У вези са поступцима јавних набавки у којима је отварање понуда било заказано за 10. јануар 2023. године, Канцеларија је поступила на начин...

Отежан рад Портала јавних набавки

Отежан рад Портала јавних набавки

Обавештавамо вас да је 10. јануара 2023. године дошло до отежаног рада Портала јавних набавки. У току је рад на отклањању уоченог проблема. Обавестићемо вас благовремено о предузетим...

Обавештење о обавези евидентирања и објављивања података у складу са чланом 181. Закона о јавним набавкама

Обавештење о обавези евидентирања и објављивања података у складу са чланом 181. Закона о јавним набавкама

Чланом 181. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: Закон), прописано је да је наручилац дужaн да евидентира податке о вредности и врсти јавних набавки...