четвртак, 25.07.2024.

Преговори са ЕУ

Одржан шести Одбор за стабилизацију и придруживање

Пододбор за унутрашње тржиште и конкуренцију, Брисел 04.06.2019. године

Представници Управе за  јавне набавке учестовали су на Пододбору за унутрашње тржиште и конкуренцију који је одржан у Бриселу 4. јуна 2019. године. На Пододбору за унутрашње тржиште и конкуренцију...

opširnije
Одржана радионица на тему „Кохезиона политика Европске уније у новој финансијској перспективи 2021-2027”

Одржана радионица на тему „Кохезиона политика Европске уније у новој финансијској перспективи 2021-2027”

Представник Управе за јавне набавке учествовао је на радионици под називом „Кохезиона политика Европске уније у новој финансијској перспективи 2021-2027“, одржаној у Београду 23. априла 2019....

opširnije
Одржан шести Одбор за стабилизацију и придруживање

Укинута преференцијална предност у односу на државе чланице ЕУ

Споразум о стабилизацији и придуживању између европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране ратификован је Законом о потврђивању Споразума о стабилизацији и придуживању између европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Сл. гласник РС – Међународни уговори 83/2008).

opširnije