четвртак, 25.07.2024.

Контакт

Влада Републике Србије
Канцеларија за јавне набавке
Немањина 22-26
11000 Београд

Телефони:

Кабинет:

011/2888-712
и-мејл: office@ujn.gov.rs

Консултације у вези стицања сертификата за Службеника за јавне набавке:

011/2020-957
и-мејл: sluzbenik@ujn.gov.rs

Консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама у периоду од 9:00 до 11:00:

011/2020-906
011/2020-968
011/2020-918
011/2020-967
011/2020-907
011/2020-935

Консултације у вези са применом Портала јавних набавки у периоду од 09:00 до 12:00:

011/2020-954
011/2020-956
011/2020-914
011/2020-953
011/2020-961
011/2020-962
и-мејл: portal@ujn.gov.rs

Сандра Дамчевић, директор

Сузана Тодоровић, лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, сарадњу са медијима и заштиту података о личности

и-мејл: informacijeodjavnogznacaja@ujn.gov.rs


ВАЖНО: Захтеви за мишљења o примени одредаба Закона о јавним набавкама, у  смислу члана 179. став 1. тачка 5) овог закона, који се поставе у формулару на Контакт страници неће се узети у разматрање