уторак, 28.05.2024.

Информатор о раду

Информатор о раду садржи основне информације о Канцеларији за јавне набавке, њеној организационој структури, надлежностима, обавезама и овлашћењима.

Информатор о раду Канцеларије за јавне набавке сачињен је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти.

Информатор се израђује у електронском и машински читљивом облику, а објављује се путем јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Јединстевном информационом систему информатора о раду Канцеларије за јавне набавке можете приступити путем следећег линка: https://informator.poverenik.rs/informator?org=jD6B8qk4wDgF3rnwy

 

Претходни информатор о раду Канцеларије за јавне набавке можете преузети овде.