уторак, 28.05.2024.
Канцеларија за јавне набавке 5 Стручна помоћ 5 Смернице, приручници и друге публикације

Смернице, приручници и друге публикације

 • Смернице за припрему конкурсне документације и припрему е-понуде на Порталу јавних набавки
  Преузмите овде
 • Смернице за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива
  Преузмите овде
 • Водич кроз мониторинг над применом прописа из области јавних набавки
  Преузмите овде
 • Партнерство за иновације
  Преузмите овде