уторак, 28.05.2024.
Канцеларија за јавне набавке 5 Стручна помоћ 5 Модели докумената ЗЈН/2015

Модели докумената ЗЈН/2015

МОДЕЛИ УСКЛАЂЕНИ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

МОДЕЛИ КОНКУРСНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Модел конкурсне документације за јавну набавку медицинских средстава – хируршких игала и конаца са закључењем оквирног споразума
  Преузмите овде
 • Модел конкурсне документације за услуге сервисирања и одржавања возила са закључењем оквирног споразума
  Преузмите овде
 • Модел конкурсне документације за набавку хране са закључењем оквирног споразума
  Преузмите овде
 • Модел конкурсне документације за отворени поступак
  Преузмите овде
 • Модел конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности
  Преузмите овде
 • Модел конкурсне документације за рестриктивни поступак
  • Модел конкурсне документације за прву фазу рестриктивног поступка
   Преузмите овде
  • Модел конкурсне документације за другу фазу рестриктивног поступка
   Преузмите овде
 • Модел конкурсне документације за квалификациони поступак
  • Модел конкурсне документације за прву фазу квалификационог поступка
   Преузмите овде
  • Модел конкурсне документације за другу фазу квалификационог поступка
   Преузмите овде
 • Модел конкурсне документације за преговарачки поступак
  • Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
   Преузмите овде
  • Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
   Преузмите овде
 • Модел интерног акта
  Преузмите овде
 • Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама
  Преузмите овде

МОДЕЛИ ДОКУМЕНАТА ПРЕ ИЗМЕНА ИЗ АВГУСТА 2015. ГОДИНЕ – ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Службени гласник РС“, бр. 124/12)


УПУТСТВА


МОДЕЛИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


ОСТАЛА ДОКУМЕНТА

 • Модел изјаве о одсуству сукоба интереса за чланове комисије за јавну набавку
  Преузмите овде
 • Модел одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца
  Преузмите овде
 • Модели стандардних образаца огласа о јавним набавкама
  Преузмите овде

ПРЕТХОДНИ МОДЕЛИ – ЗЈН/2008