понедељак, 04.07.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Стратегија 5 Активности 5 Кажњавање у случају кршења Закона о јавним набавкама

Кажњавање у случају кршења Закона о јавним набавкама

05.10.2015.

Управа за јавне набавке поднела је 9 захтева за покретање прекршајних поступака у 2015. години и 26 захтева за покретање прекршајних поступака у 2014. години.