уторак, 28.05.2024.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Одржана радионица на тему „Кохезиона политика Европске уније у новој финансијској перспективи 2021-2027”

Одржана радионица на тему „Кохезиона политика Европске уније у новој финансијској перспективи 2021-2027”

23.04.2019.

Представник Управе за јавне набавке учествовао је на радионици под називом „Кохезиона политика Европске уније у новој финансијској перспективи 2021-2027“, одржаној у Београду 23. априла 2019. године.

Кохезиона политика, позната и као Регионална политика, представља главну инвестициону политику Европске уније, која доприноси стварању нових радних места, побољшању квалитета живота грађана и повећању укупног економског развоја како држава чланица, тако и ЕУ у целини.

Циљ радионице био је упознавање учесника са перспективама кохезионе политике након 2020. године (на стратешком и оперативном нивоу), унапређење разумевања кохезионе политике, посебно из угла Републике Србије, и презентација поука научених од других земаља.

Преговори за приступање Републике Србије Европској унији у области кохезионе политике, у смислу испуњења захтева и принципа, и припреме за њено делотворно спровођење, воде се кроз Поглавље 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената. Управа за јавне набавке учествовала је у изради акционог плана за наведено поглавље.