уторак, 28.05.2024.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Пододбор за унутрашње тржиште и конкуренцију, Брисел 04.06.2019. године

Пододбор за унутрашње тржиште и конкуренцију, Брисел 04.06.2019. године

04.06.2019.

Представници Управе за  јавне набавке учестовали су на Пододбору за унутрашње тржиште и конкуренцију који је одржан у Бриселу 4. јуна 2019. године.

На Пододбору за унутрашње тржиште и конкуренцију пред представницима Европске комисије изложени су прилози које су припремили надлежни органи државне управе на следеће теме: 1) Заштита и спровођење права интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине; 2) Јавне набавке; 3) Слобода пружања услуга; 4) Банкарство, осигурање и друге финансијске услуге; 5) Право привредних друштава, рачуноводство и ревизија; 6) Јавно здравље и заштита потрошача; 7) Политика конкуренције.

Предсавници Управе за јавне набавке узели су активно учешће као излагачи у оквиру тачке која се односила на јавне набавке, где су говорили о напретку Републике Србије у испуњену мерила за затварање Поглавља 5 – јавне набавке, као што су: усклађивање прописа са Директивама ЕУ у области јавних набавки и јачање административних капацитета.

Управа за јавне набавке на самом састанку изнела је најновије информације о Нацрту закона о јавним набавкама и коментарима Европске комисије на Нацрт закона, најновије информације о новом стратешком оквиру развоја јавних набавки за период 2019-2023, затим информације о планираним и предузетим мерама за јачање контролних механизама у јавним набавкама, као и капацитетима Управе за јавне набавке за спречавање и борбу против корупције на централном и на локалном нивоу власти и конкретним предузетим мерама у борби против корупције.