Usklađivanje plana javnih nabavki sa odredbama novog Zakona o javnim nabavkama

Usklađivanje plana javnih nabavki sa odredbama novog Zakona o javnim nabavkama

Članom 239. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19, u daljem tekstu: novi Zakon) propisano je da će se postupci javnih nabavki koji su započeti pre dana početka primene ovog zakona okončati po propisima po kojima su započeti.

Stavom 2. istog člana je propisano da su naručioci dužni da danom početka primene ovog zakona plan javnih nabavki usklade sa odredbama ovog zakona.

Imajući u vidu navedeno, obaveštavamo da planovi javnih nabavki, koje naručioci pripremaju i objavljuju u skladu sa odredbama novog Zakona, mogu da sadrže samo javne nabavke za koje postupci javnih nabavki nisu pokrenuti do 1. jula 2020. godine, odnosno do početka primene Zakona.

Za postupke javnih nabavki, koji su bili predviđeni Planom javnih nabavki koji je objavljen na Portalu javnih nabavki, čiji je rad usklađen sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 141/15 i 68/15, u daljem tekstu: stari Zakon), sva dokumentacija se objavljuje na tom Portalu javnih nabavki, a ne na novom Portalu javnih nabavki.

Ukoliko se postupak javne nabavke, koji je pokrenut u skladu sa odredbama starog Zakona, okonča obustavom postupka nakon 1. jula 2020. godine, naručilac može da izmeni plan javnih nabavki, u skladu sa članom 88. novog Zakona, ako i dalje ima potrebu za predmetnom javnom nabavkom.

Ujedno obaveštavamo da naručioci planove javnih nabavki u skladu sa odredbama novog Zakona, mogu da pripreme i objave na novom Portalu javnih nabavki od dana početka primene Zakona, odnosno od 1. jula 2020. godine, a najkasnije pre pokretanja postupka javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona.

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013