Upoznavanje članova Mreže Stalne konferencije gradova i opština sa najznačajnijim novinama u Nacrtu zakona o javnim nabavkama

Upoznavanje članova Mreže Stalne konferencije gradova i opština sa najznačajnijim novinama u Nacrtu zakona o javnim nabavkama

Jedna od tema Trećeg sastanka bila je posvećena Nacrtu zakona o javnim nabavkama kako bi se članovi (predstavnici naručilaca – službenici za javne nabavke), upoznali sa konceptom, novim odredbama i novinama koje predviđa Nacrt zakona o javnim nabavkama.

Jedna od tema Trećeg sastanka bila je posvećena Nacrtu zakona o javnim nabavkama kako bi se članovi (predstavnici naručilaca – službenici za javne nabavke), upoznali sa konceptom, novim odredbama i novinama koje predviđa Nacrt zakona o javnim nabavkama.

Prezentacije Nacrta zakona o javnim nabavkama održale su gđa Sandra Damčević, v.d. direktora Uprave za javne nabavke i gđa Teja Kolar, vođa projekta, dok je podršku diskusiji sa učesnicima dala gđa Ivana Đenić, v.d. pomoćnika direktora Uprave za javne nabavke.

FOTO GALERIJA

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013