РАЗВОЈ СЛУЖБИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Управа за јавне набавке, Стална конфренција градова и општина и градска управа Града Крагујевца организовали су састанак на коме је представницима градских управа представљен модел организације служби за централизоване јавне набавке на нивоу локалних самоуправа који је урадио истраживачки тим на челу са проф. Ондреј Јашком.

Модел треба да послужи као основа за развој и унапређење рада служби за јавне набавке у градовима-регионалним центрима тако што ће бити прилагођен локалним условима и специфичностима. После представљања модела, уследила је дискусија током које су представници градова изнели своја искуства, коментаре и предлоге како да се унапреди рад служби за јавне набавке. Такође је закључено да је неопходно да се, током 2016. године, интензивирају активности у погледу подстицања развоја ових служби и да ће Управа за јавне набавке и СКГО пружити подршку заинтересованим градовима.

МЕДИЈИ

Радио Телевизија Крагујевац
Palo.rs

Шумадијапрес

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013