Радионица за развијање и управљање ударним групама

Радионица за развијање и управљање ударним групама

Управа за јавне набавке учествовала је у раду радионице за развијање и управљање ударним групама коју су заједнички организовали Министарство правде, Републичко јавно тужилаштво, ЕУ пројекат: „Превенција и борба против корупције“ (ИПА 2013) и Америчко министарство правде (U.S. Department of Justice) у сарадњи са Правосудном академијом, 11-13. јуна 2018. године, у Ечкој.

АГЕНДА

ФОТО ГАЛЕРИЈА

 

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013