PRIRUČNIK ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

PRIRUČNIK ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Uprava za javne nabavke, uz podršku UNDP-a, pripremila je Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke kako bi se kandidatima olakšala priprema za polaganje ispita.

Imajući u vidu da je Priručnik izrađen pre donošenja Zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 14/15) napominjemo da je potrebno imati u vidu ove izmene. Naime, prednost data domaćim ponuđačima i dobrima domaćeg porekla obrađena je u poglavlju 18. Kriterijumi za dodelu ugovora u skladu sa prethodno važećim odredbama. S tim u vezi, prilikom pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke potrebno je imati u vidu da je prednost data domaćim ponuđačima i dobrima domaćeg porekla Zakonom o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama smanjena na 5% kada je kriterijum najniža ponuđena cena, odnosno 5 pondera kada je kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda.

Priručnik možete preuzeti u PDF formatu

PRIRUČNIK ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013