понедељак, 15.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 ПРИРУЧНИК ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРИРУЧНИК ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

08.02.2015.

Имајући у виду да је Приручник израђен пре доношења Закона о изменама и допуни Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 14/15) напомињемо да је потребно имати у виду ове измене. Наиме, предност дата домаћим понуђачима и добрима домаћег порекла обрађена је у поглављу 18. Критеријуми за доделу уговора у складу са претходно важећим одредбама. С тим у вези, приликом припреме за полагање испита за службеника за јавне набавке потребно је имати у виду да је предност дата домаћим понуђачима и добрима домаћег порекла Законом о изменама и допуни Закона о јавним набавкама смањена на 5% када је критеријум најнижа понуђена цена, односно 5 пондера када је критеријум економски најповољнија понуда.

Приручник можете преузети у PDF формату

ПРИРУЧНИК ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ