Презентација Новог закона о јавним набавкама

Презентација Новог закона о јавним набавкама

Представници Управе за јавне набавке Ђорђе Белензада и Далиборка Срећков извршили су презентацију новина Закона о јавним набавкама службеницима за јавне набавке Министарства одбране 25. јануара 2013. године.

Министарство одбране је у групи наручилаца са највећим бројем запослених који су успешно положили испит и стекли сертификат за службеника за јавне набавке.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013