недеља, 07.08.2022.

Презентација Новог закона о јавним набавкама

28.01.2013.

Министарство одбране је у групи наручилаца са највећим бројем запослених који су успешно положили испит и стекли сертификат за службеника за јавне набавке.