Okrugli sto:“Instrumenti za unapređenje performansi javnih nabavki“

Okrugli sto:“Instrumenti za unapređenje performansi javnih nabavki“

Uprava za javne nabavke organizovala je, u saradnji sa Svetskom bankom i uz podršku Britanske ambasade, dvodnevni okrugli sto na kome su predstavljeni savremeni instrumenti za unapređenje ekonomičnosti i efikasnosti javnih nabavki.

Skupu su prisustvovali predstavnici obe strane u postupku javne nabavke – naručilaca i ponuđača.

Učesnici su imali prilike da se upoznaju sa iskustvima slovenačkog tela za centralizovane javne nabavke u primeni okvirnih sporazuma i kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. Pored toga, predstavljeni su i modeli okvirnih sporazuma kod kojih je korišćen kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude za nabavake usluga prevođenja, avio karata, personalnih računara i IT opreme koji se veoma često pojavljuju kao predmeti nabavke.

Posebna pažnja posvećena je predstavljanju slovenačkih iskustava u istraživanju tržišta i upravljanju ugovorima, oblastima u kojima je praksa kod nas još uvek nedovoljno razvijena.

Agenda

FOTO GALERIJA

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013