Okrugli sto:“Instrumenti za unapređenje performansi javnih nabavki“

31.05.2018.

Skupu su prisustvovali predstavnici obe strane u postupku javne nabavke – naručilaca i ponuđača.

Učesnici su imali prilike da se upoznaju sa iskustvima slovenačkog tela za centralizovane javne nabavke u primeni okvirnih sporazuma i kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. Pored toga, predstavljeni su i modeli okvirnih sporazuma kod kojih je korišćen kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude za nabavake usluga prevođenja, avio karata, personalnih računara i IT opreme koji se veoma često pojavljuju kao predmeti nabavke.

Posebna pažnja posvećena je predstavljanju slovenačkih iskustava u istraživanju tržišta i upravljanju ugovorima, oblastima u kojima je praksa kod nas još uvek nedovoljno razvijena.

Agenda

FOTO GALERIJA