понедељак, 06.02.2023.

Округли сто:“Инструменти за унапређење перформанси јавних набавки“

31.05.2018.

Скупу су присуствовали представници обе стране у поступку јавне набавке – наручилаца и понуђача.

Учесници су имали прилике да се упознају са искуствима словеначког тела за централизоване јавне набавке у примени оквирних споразума и критеријума економски најповољније понуде. Поред тога, представљени су и модели оквирних споразума код којих је коришћен критеријум економски најповољније понуде за набаваке услуга превођења, авио карата, персоналних рачунара и ИТ опреме који се веома често појављују као предмети набавке.

Посебна пажња посвећена је представљању словеначких искустава у истраживању тржишта и управљању уговорима, областима у којима је пракса код нас још увек недовољно развијена.

Агенда

ФОТО ГАЛЕРИЈА