OBAVEŠTENJE POVODOM IMENOVANJA GRAĐANSKOG NADZORNIKA

OBAVEŠTENJE POVODOM IMENOVANJA GRAĐANSKOG NADZORNIKA

Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), u članu 28., predviđa obavezu nadgledanja postupaka javnih nabavki procenjene vrednosti veće od milijardu dinara, od strane građanskog nadzornika.

Građanskog nadzornika imenuje Uprava za javne nabavke, u skladu sa kriterijumima i uslovima definisanim Pravilnikom o građanskom nadzorniku („Službeni glasnik RS“ br. 29/13), najkasnije do dana koji je u godišnjem planu nabavki naručioca određen kao okvirni datum pokretanja postupka javne nabavke, odnosno 30 dana od dana prijema plana nabavki, a naručilac ne može pre imenovanja građanskog nadzornika pokrenuti postupak javne nabavke.

Imenovanje građanskog nadzornika od strane Uprave za javne nabavke, Zakon vezuje za plan nabavki, koji su, saglasno članu 51. Zakona, naručioci dužni da donesu do 31. januara za tekuću godinu, i u roku od deset dana od dana donošenja, u elektronskom obliku dostave Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

Zakon predviđa imenovanje građanskih nadzornika na osnovu planova nabavki, upravo iz razloga da bi se mogle blagovremeno sagledati godišnje potrebe za imenovanjem građanskih nadzornika, vremenski raspored potrebnog angažovanja, kao i potrebe u pogledu ekspertize za određenim predmetima nabavki, što omogućava blagovremenu pripremu i planiranje na strani građanskih nadzornika.

S obzirom da su do dana početka primene Zakona, odnosno do 01.04.2013. godine, protekli rokovi u kojima su naručioci bili dužni da dostave Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji, planove nabavki za tekuću godinu, Uprava za javne nabavke je na svojoj internet stranici, objavila mišljenje da naručioci nisu u obavezi da planove nabavki za 2013. godinu dostavljaju Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji, tako da će se ova odredba primenjivati od 2014. godine.

Navedeno direktno ukazuje i da je imenovanje građanskih nadzornika u skladu sa Zakonom, u punoj meri objektivno moguće u narednoj godini.

S tim u vezi, ističemo da je u periodu 2010-2012. godina, prosečan broj ugovora čija je vrednost prelazila milijardu dinara iznosio 21. Za nepuna tri meseca od primene Zakona Upravi za javne nabavke stiglo je 19 prijava za određivanje građanskog nadzornika. Dosadašnje iskustvo u primeni ovog instituta pokazalo je da postoji interes kod organizacija koje se bave javnim nabavkama, sprečavanjem korupcije ili sukoba interesa za obavljanje funkcije građanskog nadzornika. Takođe, evidentno je da su trenutni kadrovski kapaciteti ovih institucija nedovoljni da bi se bez blagovremene pripreme i planiranja na strani građanskih nadzornika zadovoljile potrebe naručilaca, te da ukoliko bi obaveza imenovanja građanskih nadzornika bila primenjena u 2013. godini, na osnovu „ad hoc“ podnetih zahteva, trenutna ograničenost kapaciteta na strani organizacija civilnog društva mogla bi da blokira ili značajno uspori najvrednije postupke javnih nabavki. Stoga je celishodno da se puna primena instituta građanskog nadzornika primenjuje od 2014. godine, a što je saglasno odredbi čl. 28. st. 6. Zakona, da se građanski nadzornik imenuje najkasnije do dana koji je u godišnjem planu nabavki naručioca određen kao okvirni datum pokretanja postupka javne nabavke, odnosno 30 dana od dana prijema plana nabavki.

Do tada će Uprava za javne nabavke, u saradnji sa organizacijama civilnog društva i uz podršku međunarodnih organizacija, pomoći u jačanju kadrovskih kapaciteta organizacija građanskog društva kako bi dostigle potreban nivo u 2014. godini i obezbedile nesmetanu primenu u praksi pomenutog zakonskog rešenja.

Naručiocima koji se odluče da podnesu zahteve za određivanje građanskog nadzornika građanski nadzornik će biti imenovan u rokovima koji će zavisiti od raspoloživih kapaciteta udruženja iz čijih se redova imenuje građanski nadzornik.

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013