уторак, 03.10.2023.

МОДЕРНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У СРБИЈИ

28.11.2010.

Конференција: „МОДЕРНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У СРБИЈИ – увођење централизованих и електронских јавних набавки“ у организацији Управе за јавне набавке и Програма за развој Уједињених нација (УНДП), одржана је у Београду 24. новембра 2010. године, у оквиру пројекта: „Јачање механизама одговорности у области јавних финансија“.

Програм одговара актуелним захтевима Европске комисије, изнетим у најновијем Извештају о непретку, да унапређење јавних набавки треба спроводити у пракси, уместо да се своди само на измене прописа.

Стога је, у оквиру пројекта, развијен специјализовани софтвер за електронско вођење поступака јавних набавки који су направили стручњаци ангажовани од стране УНДП-а, у сарадњи са стручњацима Управе за јавне набавке. Софтвер омогућава вођење поступака јавних набавки електронским путем, кроз све фазе, од планирања до реализације уговора, формирање јединсвене базе података свих докумената, активности и догађаја у поступку, као и праћење и контролу поступака јавних набавки у сваком тренутку и на сваком нивоу.

Софтвер је на конференцији уручен представницима пилот градова: Суботице, Панчева, Пожаревца и Ниша и пружена им је обука за коришћење.

Поред тога, представницима пилот градова пружени су практични савети за дефинисање флексибилних стратегија централизованих јавних набавки од стране др Ђан Луиђи Албана, директора Истраживања и развоја у КОНСИП-у, највећем и настаријем телу за централизоване јавне набавке у Европи.

На конференцији су, такође, представљени налази у погледу капацитета, организације и спровођења јавних набавки у пилот градовима који су добијени применом специјализованог сета показатеља који мере промене у реалној сфери, тј. у примени поступака јавних набавки. Сет показатеља развила је „Транспарентност Србија“ на основу ОЕЦД-ових индикатора и применила на пилот градове. Помоћу ових показатеља биће могуће квантификовати промене капацитета и перформанси јавних набавки током дужег временског периода.

Програм рада

Саопштење за медије

Презантације

Данијела Бокан

Ђан Луиђи Албано

Данило Пејовић

Извештаји медија:

Бета

Б92

Блиц

РТВ

Емпортал