Modeli konkursnih dokumentacija sa zaključenjem okvirnih sporazuma

18.12.2017.

  • Model konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa zaključenjem okvirnog sporazuma
    Preuzmite ovde
  • Model konkursne dokumentacije za nabavku hrane sa zaključenjem okvirnog sporazuma
    Preuzmite ovde