понедељак, 06.02.2023.

Модели конкурсних документација са закључењем оквирних споразума

18.12.2017.

  • Модел конкурсне документације за услуге сервисирања и одржавања возила са закључењем оквирног споразума
    Преузмите овде
  • Модел конкурсне документације за набавку хране са закључењем оквирног споразума
    Преузмите овде