недеља, 29.05.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Модел интерног акта

Модел интерног акта

09.02.2014.

Обавезу доношења интерног акта, до 13. марта 2014. године, има сваки наручилац, у складу са чланом 22. став 1. Закона о јавним набавкама и Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“, бр. 106/13).

Израдом Модела интерног акта, реализована је једна од активности предвиђених Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године.

Преузмите овде