недеља, 29.05.2022.

Мишљење Управе за јавне набавке у вези са иницијативом за изузимањем програмских активности позоришта из примене Закона о јавним набавкама

18.04.2013.

Иницијатива за изузимање програмских активности позоришта

Мишљење Управе за јавне набавке