Međunarodna konferencija: „Sloboda pristupa informacijama i položaj uzbunjivača“

Međunarodna konferencija: „Sloboda pristupa informacijama i položaj uzbunjivača“

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Program za razvoj Ujedinjenih nacija i Vlada Norveške organizovali su konferenciju „Sloboda pristupa informacijama i položaj uzbunjivača“, u Beogradu, 29. juna 2010. godine

Direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović rekao je da je u oblasti javnih nabavki uloga insajdera od izuzetnog značaja, jer je rizik od korupcije veoma visok, dok su male šanse da se sa strane otkriju zloupotrebe u tim postupcima.
On je rekao da je neophodno da državni organi, kao naručioci u postupcima javnih nabavki, uvedu interne procedure u kojima će biti jasno utvrđena odgovornost i precizirano šta službenici treba da preduzmu u slučaju da otkriju eventualne nepravilnosti.

Uprava za javne nabavke pripremiće model internih procedura koje naručioci mogu da prilagode sopstvenim uslovima, rekao je Jovanović i ukazao da većina državnih organa koji učestvuju u javnim nabavkama, još nema formirane jedinice interne revizije, iako je to zakonska obaveza.

„Do sada je izostala efikasna zaštita insajdera, s tim da su civilno društvo, mediji i nevladine organizacije pokazali najviše agilnosti na ovom planu“, rekao je Jovanović i dodao da bi trebalo osnovati i Udruženje službenika javnih nabavki radi pružanja efikasnije zaštite insajderima.
Na skupu su učestvovali predstavnici: Saveta Evrope, Slovenije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Irske i Velike Britanije.

Box

Učesnici konferencije o slobodi pristupa informacijama i položaju uzbunjivača

Učesnici konferencije o slobodi pristupa informacijama i položaju uzbunjivača

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013