Konsultativna radionica GOPAC-a u Srbiji sa nezavisnim državnim organima

15.06.2018.

Na skupu su, pored predstavnika Uprave za javne nabavke, učestvovali i predstavnici Državne revizorske institucije, Agencije za borbu protiv korupcije i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Na radionici su razmotrena pitanja od značaja kako za narodne poslanike, tako i za pomenute institucije, a odnose se na iskustva i zapažanja u vezi sa stanjem i primenom zakona u oblastima u kojima ovi organi vrše svoje nadležnosti, s posebnim osvrtom na najznačajnije preporuke u godišnjim izveštajima o radu.

AGENDA

Foto galerija