среда, 28.09.2022.

Консултативна радионица GOPAC-а у Србији са независним државним органима

15.06.2018.

На скупу су, поред представника Управе за јавне набавке, учествовали и представници Државне ревизорске институције, Агенције за борбу против корупције и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

На радионици су размотрена питaња од значаја како за народне посланике, тако и за поменуте институције, а односе се на искуства и запажања у вези са стањем и применом закона у областима у којима ови органи врше своје надлежности, с посебним освртом на најзначајније препоруке у годишњим извештајима о раду.

АГЕНДА

Фото галерија