Консултативна радионица GOPAC-а у Србији са независним државним органима

Консултативна радионица GOPAC-а у Србији са независним државним органима

Управа за јавне набавке учествовала је у раду консултативног састанка који је организовала Глобална организација парламентараца за борбу против корупције (GOPAC), уз подршку UNDP-a,15 и 16. јуна у Врднику.

На скупу су, поред представника Управе за јавне набавке, учествовали и представници Државне ревизорске институције, Агенције за борбу против корупције и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

На радионици су размотрена питaња од значаја како за народне посланике, тако и за поменуте институције, а односе се на искуства и запажања у вези са стањем и применом закона у областима у којима ови органи врше своје надлежности, с посебним освртом на најзначајније препоруке у годишњим извештајима о раду.

АГЕНДА

Фото галерија

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013