KONFERENCIJA: „Aktuelna pitanja u svetlu izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama“

KONFERENCIJA: „Aktuelna pitanja u svetlu izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama“

Uprava za javne nabavke organizovala je, uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija, konferenciju: „Aktuelna pitanja u svetlu izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama“, 11. septembra 2015. godine, u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, Beograd.

Na konferenciji su polaznici imali prilike da se upoznaju sa evropskom praksom u podsticanju učešća malih i srednjih preduzeća i socijalno odgovornih nabavki koje su dobile na značaju u novim direktivama EU. Pored toga, stručnjaci Uprave za javne nabavke upoznali su učesnike sa najznačajnijim izmenama Zakona o javnim nabavkama. Seminaru je prisustvovalo 100 predstavnika ministarstava, republičkih organa i organizacija i javnih preduzeća.

Program rada

FOTO GALERIJA

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013