недеља, 03.07.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 КОНФЕРЕНЦИЈА: „Актуелна питања у светлу измена и допуна Закона о јавним набавкама“

КОНФЕРЕНЦИЈА: „Актуелна питања у светлу измена и допуна Закона о јавним набавкама“

10.09.2015.

На конференцији су полазници имали прилике да се упознају са европском праксом у подстицању учешћа малих и средњих предузећа и социјално одговорних набавки које су добиле на значају у новим директивама ЕУ. Поред тога, стручњаци Управе за јавне набавке упознали су учеснике са најзначајнијим изменама Закона о јавним набавкама. Семинару је присуствовало 100 представника министарстава, републичких органа и организација и јавних предузећа.

Програм рада

ФОТО ГАЛЕРИЈА