недеља, 07.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Комисија за заштиту конкуренције изрекла меру забране учешћа у својству понуђача у поступку јавне набавке

Комисија за заштиту конкуренције изрекла меру забране учешћа у својству понуђача у поступку јавне набавке

02.12.2015.

Линк

Компплетан текст решења

17. 06. 2016

Управни суд је поништио Решење Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-34/2015-74 од 10.11.2015. године, којим је друштвима „Amm Immovables“ д.о.о. Београд (Земун), Палмира Тољатија 68б II 4, Земун, „Beteco“ Предузеће за производњу, трговину и услуге д.о.о. Београд (Земун), Палмира Тољатија 68б, Земун и „Sagoja“ д.о.о. за производњу, трговину, услуге Београд (Земун), Бранка Пешића 2а, Земун, била изречена мера забране учешћа у поступку јавне набавке у својству понуђача у периоду од 18 (осамнаест) месеци почев од правноснажности решења, и вратио надлежном органу на поновно одлучивање.