IZVEŠTAJ O NAPRETKU 2015 – JAVNE NABAVKE

Izveštaj Evropske komisije o napretku za 2015 godinu objavljen je 10. novembra 2015:

Izveštaj o napretku 2015

U dokumentu su, između ostalog, ocenjeni: a) stanje u javnim nabavkama i b) napredak koji je ostvaren u proteklih godinu dana.

Postojeće stanje ocenjivano je tako da odgovara ocenama od 1-5: „rana faza“, „određen nivo spremnosti“, „umereno spreman“, „dobar nivo spremnosti“ i „napredan“.

Napredak u proteklih 12 meseci ocenjivan je takođe sa 5 ocena: „nazadovanje“, „bez napretka“, „određen napredak“, „dobar napredak“ i „vrlo dobar napredak“.

Postojeće stanje u javnim nabavkama u Srbiji ocenjeno je u Izveštaju kao „umereno spreman“ („moderately prepared“, odnosno 3 na skali od 1-5), dok je napredak tokom poslednjih godinu dana ocenjen kao „dobar napredak“ („good progress“ ili 4 na skali od 1-5):

Serbia is moderately prepared in this area, which is particularly vulnerable to corruption. More efforts are needed to prevent corruption from occurring during the procurement cycle. Good progress has been made in the past year, notably by adopting amendments to the Law on Public Procurement and increasingly using open tender procedures. (strana 33 Izveštaja o napretku)

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013