IZVEŠTAJ EK O NAPRETKU ZA 2014 – JAVNE NABAVKE

IZVEŠTAJ EK O NAPRETKU ZA 2014 – JAVNE NABAVKE

Evropska komisija objavila je godišnji izveštaj o napretku Srbije.

1.1. Poglavlje 5: Javne nabavke

U oblasti opštih principa, Uprava za javne nabavke (UJN) nastavila je da usvaja podzakonske akte i modele dokumenata potrebne za implementaciju novog Zakona o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu prošle godine. Vlada je usvojila tri uredbe i jednu odluku koje se odnose na centralizovane nabavke, nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti i opšteg rečnika nabavki. UJN je zabeležila povećanje korišćenja unapređenog Portala javnih nabavki. Usvojena je većina mera propisanih novim zakonom i nacionalnom antikorupcijskom strategijom, kao i akcionim planom za njenu primenu, koje se odnose na u povećanje transparentnosti i sprečavanja korupcije i konflikta interesa. Ostaje da se nacionalna strategija i akcioni plan za unapređenje sistema javnih nabavki usklade sa novim zakonom.

Što se tiče dodele ugovora o javnim nabavkama, vrednost pregovaračkih postupaka bez prethodne objave smanjila se na 4 % od ukupne vrednosti svih javnih nabavki u prvoj polovini 2014.te , sa 24 % koliko je iznosila 2013. Prosečan broj ponuda po jednoj javnoj nabavci ostao je stabilan, 2.7 u 2013.toj godini i u prvoj polovini 2014.te, u odnosu na 2.6 u 2012.toj godini. U oblasti javno-privatnog partnerstva (JPP) i koncesija, pet projekata je odobreno od strane Komisije za JPP, a to je isti broj kao u prethodnom izveštajnom periodu. U UJN je kreirano, osam novih radnih mesta, ali je potrebno dalje osnaživanje administrativnih kapaciteta u svetlu novih nadležnosti UJN. Od stupanja na snagu novog Zakona o prekršajima, u martu mesecu, UJN je pokrenula 26 prekršajnih prijava protiv naručilaca. Međuinstitucionalna saradnja u oblasti javnih nabavki, uključujući saradnju sa revizijskim, sudskim i policijskim telima/organima, se poboljšava, ali treba da se dodatno pojača.

U oblasti zaštite prava ponuđača, broj zahteva za zaštitu prava koje je primila Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Republička komisija) uvećan je za 39 % računajući od početka primene novog zakona u aprilu 2013.te pa do kraja 2013.te godine, u poređenju sa istim periodom u 2012. toj godini. Republička komisija je „dostigla“ broj od ukupno 1.966 odluka u 2013.toj u poređenju sa 1700 u 2012. toj godini. U 909 slučajeva, zahtevi za zaštitu prava su delimično ili potpuno usvojeni. U 2013.toj godini, Republička komisija je dodatno ojačala mehanizam praćenja sprovođenja svojih odluka kroz analizu sprovođenja 635 svojih odluka, zaključivši da odluke Republičke komisije nisu bile adekvatno sprovedene od strane naručilaca u 24 slučaja. Republička komisija je nastavila da ojačava svoj administrativni i izvršilački kapacitet dostizanjem broja od 54 zaposlenih.


Zaključak

Ostvaren je dobar napredak u oblasti javnih nabavki. Kapacitete UJN potrebno je dalje ojačavati. Ostaje zadatak da se ažurira nacionalna strategija i akcioni plan za unapređenje sistema javnih nabavki. Sve u svemu, u usklađivanju u oblasti javnih nabavki, postignut je umeren napredak.

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013