уторак, 09.08.2022.

Измена и допуна Правилника

10.12.2013.

Овај Правилник се примењује од 05.12.2013. године.

Преузмите овде

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (незванично пречишћени текст)