среда, 29.06.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Форум о јавним набавкама: „10 месеци примене новог Закона о јавним набавкама и новог Портала јавних набавки“

Форум о јавним набавкама: „10 месеци примене новог Закона о јавним набавкама и новог Портала јавних набавки“

28.05.2021.

Канцеларија за јавне набавке уз подршку Пројекта “Подршка даљем унапређењу система јавних набавки у Србији” организовала је четврти дводневни Форум о јавним набавкама  „10 месеци примене новог Закона о јавним набавкама и новог Портала јавних набавки“ у онлајн формату 27. и 28. маја 2021. године.

На Форуму представници Канцеларије за јавне набавке, презентовали су учесницима Форума досадашње резултате у спровођењу Закона о јавним набавкама и коришћењу Портала јавних набавки, док су представници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Привредне коморе Србије дали своје оцене о досадашњој примени Закона и коришћењу Портала. Учесницима се обратио и експертски тим који је био задужен за израду Портала јавних набавки, који је заједно са Канцеларијом представио законски оквир, услове и начин спровођења електронске лицитације, као и најчешће недоумице код коришћења Портала.

С обзиром на тренутну ситуацију узроковану пандемијом COVID-19 и поштујући епидемиолошке мере, за око 500 представника наручилаца и понуђача и других заинтересованих лица који су се пријавили на Форум јавних набавки, било је омогућено праћење Форума у онлајн формату.

Снимак оба дана Форума можете пронаћи на следећем линку: https://www.youtube.com/channel/UCmiTkYo7n4k1DL_kpt5MKug.