Kancelarija za javne nabavke 5 Strategija 5 Aktivnosti 5 Obuka malih i srednjih preduzeća

Obuka malih i srednjih preduzeća

07.10.2015.

Uprava za javne nabavke realizovala je dve obuke za mala i srednja preduzeća.

Obuke su održane u saradnji sa Privrednom komorom Srbije 01.04.2015. godine i 08.04.2015. godine. Centralne tema prve obuke bile su:

  • Portal javnih nabavki – pravni okvir
  • Kako pripremiti i podneti ponudu
  • Kako zaštititi prava u postupcima javnih nabavki

Na drugoj obuci učesnici su bili u prilici da se kroz praktični rad upoznaju sa mogućnostima Portala javnih nabavki i kako da najlakše pronađu oglas za koji su zainteresovani.