понедељак, 04.07.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Преговори са ЕУ 5 Састанак експланаторног скрининга за Поглавље 5

Састанак експланаторног скрининга за Поглавље 5

22.03.2014.

Делегацију Републике Србије предводили су представници Управе за јавне набавке, а учествовали су и представници Републичке комисије за заштиту права у поступупцима јавних набавки, Државне ревизорске институције, Народне банке Србије, Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Министарства унутрашњих послова, Канцеларије за европске интеграције.

Експерти Европске комисије представили су правне тековине у овој области и одговарали на питања колега из делегације Републике Србије.

Аналитички преглед и оцена усклађености прописа Републике Србије са правним тековинама ЕУ и њихове имплементације (скрининг), представља прву фазу у приступним преговорима и подразумева два састанка: експланаторни и билатерални, након којих Европска комисија израђује извештај о скринингу на основу којег се отварају преговори у одређеном поглављу или се препоручују мерила за отварање преговарачког поглавља.

Састанак билатералног скрининга за поглавље 5, на којем ће делагација Републике Србије представити законодавни и институционални оквир у области јавних набавки, концесија и јавно приватног парнтерства заказан је за 13. мај 2014. године.

ФОТО ГАЛЕРИЈА