уторак, 09.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Обавештења 5 Правилник у вези са набавком кредита као финансијске услуге

Правилник у вези са набавком кредита као финансијске услуге

13.11.2009.

Дана 06.11.2009. године, у «Сл. гласнику РС» бр. 91/09, објављен је Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке кредита као финансијске услуге. Исти се може преузети са сајта Управе за јавне набавке (секција „Прописи/подзаконски акти”).