Активности

Унапређење кол центра за пружање стручне помоћи корисницима Портала јавних набавки

Корисницима портала јавних набавки континуирано се пружа помоћ у виду телефонских и и-мејл консултација. Телефонске консултације се пружају свакодневно између 10-14 часова, а одговара се на сваки и-мејл који је...

Обука малих и средњих предузећа

Управа за јавне набавке реализовала је две обуке за мала и средња предузећа. Обуке су одржане у сарадњи са Привредном комором Србије 01.04.2015. године и 08.04.2015. године. Централне тема прве...

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013