петак, 21.06.2024.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Извештај о резултатима спроведене јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Извештај о резултатима спроведене јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

01.09.2023.

Канцеларија за јавне набавке објављује Извештај о резултатима спроведене јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, Табелу са предлозима, примедбама и сугестијама и одговорима на исте, као и текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, након спроведене јавне расправе.