петак, 01.03.2024.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Испит за службеника за јавне набавке

Испит за службеника за јавне набавке

08.02.2021.

Обавештавамо све заинтересоване да Канцеларија за јавне набавке почиње са организовањем испита за службеника за јавне набавке на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: Закон).

Сва лица која испуњавају услове за стицање статуса кандидата за полагање испита у смислу одредби Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, број 93/20, у даљем тексту: Правилник), а која су у претходном периоду поднела пријаве, испит ће полагати у првим терминима који су већ заказани за месец март ове године, о чему ће бити обавештени од стране Канцеларије за јавне набавке.

Сва остала лица, пријаве за полагање испита могу доставити на емаил адресу: sluzbenik@ujn.gov.rs.  Уз попуњени образац пријаве,  потребно је доставити доказе на начин ближе описан у обрасцу пријаве који можете преузети овде.

О датуму и времену полагања испита, кандидат који испуњава услове прописане Правилником, биће обавештен решењем најкасније 15 дана пре одржавања испита.

На испит, сваки кандидат доноси личну карту или другу личну исправу како би се утврдио идентитет кандидата, док кандидат који је уз пријаву испита поднео и доказ о стеченом високом образовању, на испит доноси и оверену копију дипломе, коју Канцеларија за јавне набавке задржава.

Подсећамо да је Канцеларија за јавне набавке припремила Приручник за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке у складу са одредбама Закона и подзаконским актима донетим на основу овог закона, који је је објављен на интернет страници Канцеларије.