MODEL PLANA NABAVKI

MODEL PLANA NABAVKI

Postavljen je model plana nabavki kao pomoć naručiocima u prilagođavanju i usklađivanju svojih postojećih planova nabavki za 2013. godinu sa Zakonom o javnim nabavkama („SL. glasnik RS“, br. 124/12) i Pravilnikom o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabvki („SL. glasnik RS“, br. 29/13). Planiranje nabavki za 2014. godinu naručioci će vršiti putem aplikativnog softvera za izradu i dostavljanje plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki, koji će biti izrađen od strane Uprave za javne nabavke, i postavljen na sajt Uprave do kraja novembra meseca 2013. godine.

MODEL PLANA NABAVKI

Model plana nabavki

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013