Модел одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца

Модел одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца

Преузмите Модел одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца.

модел 2

Преузмите овде

(Word dokument)

Преузмите овде

(PDF dokument)

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013