Међународна конференција: „Слобода приступа информацијама и положај узбуњивача“

Међународна конференција: „Слобода приступа информацијама и положај узбуњивача“

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Програм за развој Уједињених нација и Влада Норвешке организовали су конференцију „Слобода приступа информацијама и положај узбуњивача“, у Београду, 29. јуна 2010. године

Директор Управе за јавне набавке Предраг Јовановић рекао је да је у области јавних набавки улога инсајдера од изузетног значаја, јер је ризик од корупције веома висок, док су мале шансе да се са стране открију злоупотребе у тим поступцима.
Он је рекао да је неопходно да државни органи, као наручиоци у поступцима јавних набавки, уведу интерне процедуре у којима ће бити јасно утврђена одговорност и прецизирано шта службеници треба да предузму у случају да открију евентуалне неправилности.

Управа за јавне набавке припремиће модел интерних процедура које наручиоци могу да прилагоде сопственим условима, рекао је Јовановић и указао да већина државних органа који учествују у јавним набавкама, још нема формиране јединице интерне ревизије, иако је то законска обавеза.

„До сада је изостала ефикасна заштита инсајдера, с тим да су цивилно друштво, медији и невладине организације показали највише агилности на овом плану“, рекао је Јовановић и додао да би требало основати и Удружење службеника јавних набавки ради пружања ефикасније заштите инсајдерима.
На скупу су учествовали представници: Савета Европе, Словеније, Мађарске, Румуније, Бугарске, Ирске и Велике Британије.

Box

Учесници конференције о слободи приступа информацијама и положају узбуњивача

Учесници конференције о слободи приступа информацијама и положају узбуњивача

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013