KONFERENCIJA: „Ka ekonomičnijim javnim nabavkama u lokalnim samoupravama“

KONFERENCIJA: „Ka ekonomičnijim javnim nabavkama u lokalnim samoupravama“

Uprava za javne nabavke je, u saradnji sa Gradom Beogradom i uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) organizovala konferenciju: „Ka ekonomičnijim javnim nabavkama u lokalnim samoupravama“, koja je održana 11. februara 2015. godine, u Skupštini grada Beograda.

Cilj skupa bio je da se ukaže na značaj jačanja službi za javne nabavke u gradovima Srbije, a pre svega u regionalnim centrima kako bi se nabavke sprovodile na ekonomičniji i efikasniji način. U tom smislu predstavljeni su rezultati koje je ostvarila Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki Grada Beograda kao tela koje sprovodi centralizovane nabavke i vrši proveru postupaka javnih nabavki na gradskom nivou.

Na skupu su, takođe, predstavljene mere i aktivnosti koje Uprava za javne nabavke planira da preduzme u 2015. godini, u okviru projekta: „Unapređenje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama“ koji se realizuje uz podršku UNDP i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), kako bi pomogla zainteresovanim gradovima da osnuju i razviju službe za centralizovane javne nabavke.

U završnom delu skupa, bila je svečana dodela sertifikata službenicima za javne nabavke koji su sa uspehom položili ispit po novom programu predviđenim Zakonom o javnim nabavkama.

AGENDA

IZVEŠTAJI SA KONFERENCIJE

FOTO GALERIJA

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013