Конференција: „Јавне набавке – годину дана примене новог закона“

Конференција: „Јавне набавке – годину дана примене новог закона“

У организацији „Транспарентност Србија“ одржана је међународна конференција: „Јавне набавке – годину дана примене новог закона“, у Београду, 25. марта 2010. године.

На конференцији су учествовали Њ.Е. Амбасадор Велике Британије, представници Делегације Европске комисије, Светске банке, ОЕБС-а, УНДП-а, Министарства финансија, Управе за јавне набавке, као и новинари.

Програм рада

Презентације:

Предраг Јовановић

Немања Ненадић – прва презентација

Немања Ненадић – друга презентација

Данило Пејовић – прва презентација

Данило Пејовић – друга прзентација

Линк:

Транспарентност Србија

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013