КОНФЕРЕНЦИЈА: „ИПА ФОРУМ ЈАВНИХ НАБАВКИ“

КОНФЕРЕНЦИЈА: „ИПА ФОРУМ ЈАВНИХ НАБАВКИ“

Представници Управе за јавне набавке учествовали су на регионалном скупу: „ИПА Форум јавних набавки“ у организацији СИГМА/ОЕЦД, 2-3. новембар 2010. године, у Паризу.

На скупу су учествовали представници централних тела за јавне набавке из земаља које користе ИПА фондове: Уред за јавне набаве Хрватске, Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине, Дирекција за јавне набавке Црне Горе, Управа за јавне набавке Македоније, Управа за јавне набавке Албаније, Управа за јавне набавке Турске и Управа за јавне набавке Србије.

Две кључне теме скупа биле су: 1) организација и пракса централизованих јавних набавки у земљама ЕУ и 2) припрема Националних стратегија и акционих планова за развој јавних набавки у земљама кандидаткињама за чланство у ЕУ, као и у оним земљама које се припремају за стицање статуса кандидата.

Поред врхунских европских стручњака за обе области, у раду конференције су учествовали представници Европске комисије: Директората за проширење и Директората за унутрашње тржиште који су упознали учеснике са смерницама како да најефикасније спроводе процес усклађивања са стандардима ЕУ. Посебна пажња је посвећена принципима за припрему стратешких документа (Стратегије и Акционог плана) тако да она служе као основ за успешно спровођење конкретних реформских мера у јавним набавкама које ће, истовремено, добити позитивну оцену ЕК.

Програм рада

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013